Bestuur muziekvereniging N.A.G.

Het bestuur van Muziekvereniging N.A.G. bestaat normaal uit minimaal vijf personen. Drie leden vormen het dagelijks bestuur aangevuld met enkele algemene bestuursleden. Naast het op gang houden van de normale gang van zaken is het bestuur ook vertegenwoordigd in elke commissie. Binnen de commissies worden activiteiten opgezet en gecoördineerd. Op deze wijze ontstaat er een directe binding tussen alle activiteiten en de vertaling hiervan binnen het te voeren beleid.

Het huidig bestuur werkt met als uitgangspunt ‘het bestuur is er primair voor de leden’, hetgeen haar weerslag vindt in het feit dat binnen het kader van de mogelijkheden de wensen van de leden ter harte worden genomen en ten uitvoering worden gebracht.

  • Hans Peters (voorzitter) voorzitter@nagweurt.nl

  • Guus Verduijn (secretaris) secretaris@nagweurt.nl

  • Lidy Bakker (penningmeester) penningmeester@nagweurt.nl

  • Lisa Dennissen (bestuurslid)

  • Marleen Verduijn (bestuurslid)

  • Petra Veltman (bestuurslid)

  • Anne-Marie Dennissen (bestuurslid)

Commissies

Bij N.A.G. is er voor gekozen om activiteiten onder te brengen in afzonderlijke commissies. Deze commissies vormen hiermee de dragende elementen van de vereniging. Om de communicatie naar het uiteindelijk te voeren beleid zoveel als mogelijk te coördineren en te borgen, is er aan elke commissie een bestuurslid toegevoegd.
Enkele voorbeelden van commissies (er zijn er meer) die N.A.G kent:
Kascommissie,
Eindejaarsconcertcommissie,
Sponsorcommissie,
Muziekcommissie,
Fietstochtcommissie,
Gruwelnachtcommissie en
Stichting Vrienden van N.A.G.