Loading...
Bestuur & commissies2018-12-03T09:40:31+00:00

Bestuur muziekvereniging N.A.G.

Het bestuur van Muziekvereniging N.A.G. bestaat normaal uit zeven personen. Drie leden vormen het dagelijks bestuur aangevuld met 4 overige bestuursleden. De vereniging is op dit moment nog op zoek naar een geschikt algemeen bestuurslid, waardoor het aantal bestuursleden thans beperkt is tot vier. Naast het op gang houden van de normale gang van zaken is het bestuur ook vertegenwoordigd in elke commissie. Binnen de commissies worden activiteiten opgezet en gecoördineerd. Op deze wijze ontstaat er een directe binding tussen alle activiteiten en de vertaling hiervan binnen het te voeren beleid.

Het huidig bestuur werkt met als uitgangspunt ‘het bestuur is er primair voor de leden’, hetgeen haar weerslag vindt in het feit dat binnen het kader van de mogelijkheden de wensen van de leden ter harte worden genomen en ten uitvoering worden gebracht.

  • Hans Peters (voorzitter)

  • Guus Verduijn (secretaris) secretaris@nagweurt.nl

  • Lisa Dennissen (penningmeester)

  • Marleen Verduijn (bestuurslid)

  • Vacature (bestuurslid)

Commissies

Bij N.A.G. is er voor gekozen om activiteiten onder te brengen in afzonderlijke commissies. Deze commissies vormen hiermee de dragende elementen van de vereniging. Om de communicatie naar het uiteindelijk te voeren beleid zoveel als mogelijk te coördineren en te borgen, is er aan elke commissie een bestuurslid toegevoegd.
Enkele voorbeelden van commissies (er zijn er meer) die N.A.G kent:
Kascommissie,
Eindejaarsconcertcommissie,
Sponsorcommissie,
Muziekcommissie,
Fietstochtcommissie,
Gruwelnachtcommissie en
Stichting Vrienden van N.A.G.