Muziekvereniging Weurt (ruim) 100 jaar!

Net na de 1ste wereldoorlog onder invloed van antirevolutionaire reacties werd in 1919 in roerige tijden na een demonstratie onze muziekvereniging opgericht. Het dorp bestaande uit pakweg 110 woningen werd gemobiliseerd en geld voor het instrumentarium bijeengebracht. De heer Giezen trad op als eerste dirigent.

Het eerste vaandel droeg de letters RKWV, wat stond voor Rooms Katholieke Werklieden Vereniging omdat de oprichters werklieden waren. Enkele jaren later in 1922 werd Chris Kokke dirigent. Hij leidde de Fanfare naar ongekende successen. Diverse 1ste prijzen kwamen in die tijden naar Weurt: 1924, 1925 en natuurlijk tijdens het 10 jarig jubileum in 1929.

Een hoogtepunt was wel begin jaren 30, toen voor de 5e keer de 1ste prijs werd behaald. In de oorlogstijd kwam alles stil te liggen. Men melde zich niet aan bij de cultuurkamer en de instrumenten werden dan ook niet ingeleverd bij de bezetter. Wel de theelepeltjes en ander koperwerk.

Na de oorlog werden de muzikale activiteiten hervat met een 2e prijs in 1948 in Babberich en in 1953 kreeg de fanfare de eerste echte donker blauwe uniformen. De muziekvereniging was ook altijd present bij lokale activiteiten, feesten en het brengen van serenades.

Deze laatste rol heeft heden ten dagen meer accent gekregen. Muzikale prestaties, door deel te nemen aan concoursen en festivals hebben een beduidend minder accent als vroeger. Het vermaak (hobby) en gezelligheid (samen musiceren) zijn belangrijk geworden in de huidige tijd.

Het hebben van een plaatsje als muziekvereniging binnen onze dorpsgemeenschap is nog immer van grote betekenis. Uit contacten met onze dorpsgenoten blijkt dit keer op keer opnieuw.

In 2019 bestonden we 100 jaar. Dit is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Op de site 100jaar.nagweurt.nl/tijdlijn vindt u meer geschiedenis.
Het was een feestelijk jaar bekroond met de koninklijke onderscheiding.