N.A.G. dankt haar sponsoren

Door de hulp van bedrijven en particulieren is het mogelijk om een welvarende vereniging te hebben. Zonder deze hulp is het lastig om een gezonde vereniging staande te houden. Het zou voor de leden te duur worden om lid te zijn en muziek te kunnen maken.
Gelukkig zijn er genoeg bedrijven en particulieren die met geld, donateurschap of goederen N.A.G bijstaan. Op deze manier blijft muziek maken voor iedereen haalbaar en mogelijk. Wat zou Weurt zijn zonder muziekvereniging. Wij zijn de sponsoren benoemd en onbenoemd, dankbaar dat zij onze muziekvereniging N.A.G. ondersteunen.

Wilt u ook de vereniging steunen? Neem dan contact op met ons secretariaat, secretaris@nagweurt.nl

Hoofdsponsor

Subsponsor

Subsponsor jeugdafdeling

Evenementsponsoren

Overige sponsoren