In maart 2021 heeft Muziekvereniging N.A.G vanuit het Omgevingsfonds van ENGIE een subsidie gekregen, die wij als vereniging  zouden inzetten in het PLUSorkest, waarbij N.A.G. gaat inzetten op muzikaal onderwijs bij volwassenen.

Door corona is dit project pas laat in 2021 gestart, maar toen is een alt-saxofoon aangeschaft.

Dit instrument wordt nu ingezet voor de opleiding van de volwassenen.
Drie volwassenen zijn gestart met instrumentlessen en met het samenspel op maandagavond in het leerlingenorkest.
Samen met anderen muziek maken en wennen aan het spelen in een groep.
Het resultaat is dat we met leerlingen, een mix van jeugd én volwassenen,
een optreden hadden op donderdagavond 14 juli, in de Kloostertuin in Weurt.
Samen met de fanfare werden een 4-tal stukjes opgevoerd.

De muziekvereniging heeft met de financiële bijdrage een impuls kunnen geven om volwassen op
te leiden voor het fanfare orkest. En ook kunnen laten zien dat een muziekinstrument leren bespelen
en samen muziek maken van alle leeftijden is.
Het bestuur hoopt hiermee door te blijven bouwen aan deze fanfare, die een belangrijke plaats heeft
in het dorp Weurt.
Dat gezelligheid bindt blijkt uit het feit dat we inmiddels met 45 leden een levendige en bloeiende
muziekvereniging zijn!