Bestuur muziekvereniging N.A.G.

Het bestuur van Muziekvereniging N.A.G. bestaat uit minimaal vijf personen. Drie leden vormen het dagelijks bestuur aangevuld met enkele algemene bestuursleden. Naast het op gang houden van de dagelijkse gang van zaken, is het bestuur ook vertegenwoordigd in elke commissie. Binnen de commissies worden praktische zaken geregeld, zoals de muziekcommissie, of worden er activiteiten georganiseerd en gecoördineerd zoals b.v. in de Fietstochtcommissie. Op deze wijze zijn de leden betrokken en ontstaat er een directe binding tussen alle activiteiten en de vertaling hiervan binnen het te voeren beleid.

Het huidige bestuur zet in op het versterken van de vereniging, dit vindt onder meer zijn weerslag in het educatie beleid voor de jeugd en zij-instromers, volwassenen en het financieel gezond houden.
De organisatie van diverse activiteiten door de verschillende commissies draagt bij aan het verenigingsgevoel en zorgt voor levendigheid in het dorp Weurt. Na Arbeid Gezelligheid én met Activiteit Gezelligheid!

Commissies

Bij N.A.G. is er voor gekozen om activiteiten onder te brengen in afzonderlijke commissies. Deze commissies vormen hiermee de dragende elementen van de vereniging. Om de communicatie naar het uiteindelijk te voeren beleid zoveel als mogelijk te coördineren en te borgen, is er aan elke commissie een bestuurslid toegevoegd.
Enkele voorbeelden van commissies (er zijn er meer) die N.A.G kent:
Muziekcommissie,
Bibliotheekcommissie
Eindejaarsconcertcommissie,
Jeugdcommissie,

Fietstochtcommissie,
Sponsorcommissie,
diverse (andere) Activiteitencommissies.