Voor de direct omwonenden van Centrale Gelderland heeft ENGIE een omgevingsfonds opgezet. In dit Omgevingsfonds stort jaarlijks een vergoeding op basis van de gerealiseerde elektriciteitsproductie door het windpark. Gedurende de levensduur van de twee windturbines wordt zo ongeveer een kwart miljoen euro via het omgevingsfonds beschikbaar gesteld.

N.A.G. heeft een subsidie aanvraag ingediend voor het PLUSorkest, waarbij N.A.G. muziekles gaat inzetten voor volwassenen.