Jeugd (tot 18 jaar)

Na het basisjaar Blazersklas kun je verder met lessen (individueel en/of kleine groepjes) en samenspel. Het samenspel is met andere kinderen en in het oefenorkest.
Ook optredens horen erbij, bij concerten en optredens van de fanfare laat ook de jeugd altijd van zich horen.
De kosten voor de opleiding van de jeugd worden gedragen door de muziekvereniging, het lidmaatschap geeft recht op muzieklessen en bruikleen van het instrument.
Voor de jeugd wordt jaarlijks een activiteit georganiseerd door de jeugdcommissie.

Muziekvereniging N.A.G. organiseert voor muzikanten in opleiding examens, deze zijn volgens opzet van N.A.G. en voldoen aan de HaFa richtlijnen.
Het examen bestaat uit 2 delen, toetsing van de theorie en een speelexamen. Een vast onderdeel van het speelexamen A is een samenspel stuk met de fanfare.
Na het behalen van het A-examen mag je meespelen met de fanfare!
Durf jij het aan? Geef je dan op via de lidmaatschapspagina.