N.A.G. dankt haar sponsoren

Door de (financiële) steun van bedrijven en particulieren is het mogelijk om een bloeiende en welvarende vereniging te hebben.
Instrumenten, uniformen en kleding, dirigent en opleidingen vragen veel financiële middelen. Zonder steun van sponsoren en donaties is het lastig om een vereniging gezond en staande te houden. Het zou voor de leden te duur worden om lid te zijn en muziek te maken.
Gelukkig kan de vereniging nog steeds rekenen op bedrijven en particulieren met middelen of goederen N.A.G. bijstaan.
Op deze manier blijft muziek maken voor iedereen haalbaar en mogelijk. Wat zou Weurt zij zonder muziekvereniging? Wij zijn de sponsoren en donateurs benoemd en onbenoemd, dankbaar dat zij onze muziekvereniging N.A.G. ondersteunen.

Wilt u ook de vereniging steunen? Neem dan contact op met ons secretariaat, secretaris@nagweurt.nl

Hoofdsponsor

Subsponsor

Subsponsor jeugdafdeling

Evenementsponsoren

Overige sponsoren