Muziekvereniging N.A.G. eert Jan Hendriks met 70-jarig jubileum.

Op zaterdag 23 juli werd Jan Hendriks in het zonnetje gezet. Een afvaardiging van het bestuur heeft
een bezoek gebracht aan Jan en in het bijzijn van zijn vrouw Riet en de kinderen werd bij dit
heugelijke feit stilgestaan. Het komt niet vaak voor dat leden zo lang lid zijn bij een vereniging.
Hans Peters had een korte speech, waarbij Jan opmerkte dat N.A.G. gewoon betekent Niet Altijd
Gelijk, zijn opmerkingen zijn nog steeds gevat!
Een speciale speld voor dit jubileum, een oorkonde van de KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek
Organisatie) en een bos bloemen werden overhandigd.

Na alle felicitaties was er koffie en taart en werd de ochtend feestelijk afgesloten.
Jan mist het muziek maken bij N.A.G. en de gezelligheid en hoopt nog eens wat mensen te
spreken en te zien.