Per 1 oktober zal Hans Peters het voorzitterschap overdragen aan Casper Verschure.

Hans Peters begon als voorzitter in de vereniging net voor het jubileumjaar in 2019.

In dat zelfde jaar kwam ook Petra Veltman als in het bestuur en nam de rol als Vice Voorzitter op zich.

Leden en bestuur danken Hans en Petra hartelijk voor hun inzet voor de vereniging en wensen Casper heel veel succes!